2008
All rights reserved
www.sundsutsikt.se
Huvudsidor:
Nils Persson fortsatte kvarnrörelsen fram till 1866 då konkurrensen från de större "holländarna" blev honom övermäktig.
Nils och möllarens Christina stod emellertid inte handfallna för det, de köpte säd och malde till stora brödbak och brödet såldes varje
onsdag och lördag till fasta kunder i staden. Nils Persson var även fjärdningsman (=biträde till polismyndigheten) och postbud åt
Oscar II då denne om somrarna bodde på Sofiero. Man kan med fog påstå att de utgjorde ett strävsamt par. År 1901 avled Nils Persson
och all malning upphörde därmed. Efter hans död bosatte sig hans dotter Johanna tillsammans med sin man Axel Nilsson - Nordahl i möllan,
de efterträddes i sin tur av deras dotter Signe. Signe Nordahl bodde parmanent kvar till 1969 och fram till 1983 vistades hon i möllan
varje sommar. År 1909 köptes möllan av Helsingborgs stad. Under ledning av den kände möllebyggaren Nils Tellström från Döshult
genomgick möllan nu en ordentlig upprustning och på pingstdagen 1950 började kvarnstenen rulla igen och Axel Nordahl visade möllan
för intresserade besökare. Efter hans bortgång 1959 övertogs visningarna av hans dotter Signe. Sedan hon 1984 med ålderns rätt
dragit sig tillbaka förekom endast sporadiska visningar. År 1988 övertog Möllevångsgillet visningarna och genom ett särskilt
tjänstgöringsschema visades möllan två timmar dagligen under sommarmånaderna. Vården av den inre och yttre miljön är precis som
visningarna av möllan ideellt arbete av gillesmedlemmarna. Från och med sommaren 2006 har möllan varit öppen söndagar kl 13 - 18 från
första maj till och med andra söndagen i september då det är kulturhusens dag.
Under 2016 har Möllevångsgillet inte möjligheten att hålla möllan öppen då flera av de som arbetat frivilligt i alla år har varit tvungna att
sluta av åldersskäl då de inte orkar att hålla igång möllan längre åt Helsingborgs museer.
Pålsjö Mölla
År 1824 byggde Sven Andersson , möllaren från Össjö vid Ängelholm, sin mölla på den kvarvarande grunden av en tidigare
mölla från 1700-talet vilken hade fått förfalla. Damm, kanalsystem och några detaljer från kvarnverket kunde
användas, men av själva byggnaden återstod endast grunden. Torplägenheten, som då hette Mörlund nr 6, fick Sven enligt
ännu bevarat kontrakt arrendera av Påljö Slotts dåvarande ägare fru Dorothea Hammar men byggnaden var hans egen.
Sven uppförde en typisk nordvästskånsk korsvirkesbyggnad av ektimmer, övertäckt av ett halmtäckt sadeltak.
Väggarna i bostadsdelen "klinades",
dvs facken mellan bjälkarna försågs
med flätade knippen av hassel på
vilka "klinades" stampad lera som
putsades och målades. Kvarndelen
var viktigast och här fyllde man
facken med tegelstenar lagda i
lerbruk. I sin nybyggda villa
inflyttade Sven tillsammans med sin
hustru Cecilia och nu malde man mjöl
till slottets ägare och till andra
spannmålsodlare i grannskapet.
År 1853 avled Cecilia och Sven
överlämmnade arrendet till sin, som
det då hette, "tillemnade svärson"
Nils Persson mot ett generöst tilltaget
undantagskontrakt. Nils Persson var
"mölle-sven" från någon av möllorna i
Helsodalen. Detta kontrakt finns
bevarat och har tidigare publicerats
i Helsingborgslitteraturen.
År 1853 påbyggdes bostadsdelen med
en våning, och här flyttade Pålsjö
möllas byggare in för att njuta av sitt
otium (=Otium cum dignitate, latin: vila
med värdighet). Sven Andersson avled
1871 och lägenheten blev därefter uthyrd. Efter en senare hyresgäst, sadelmakare Vallberg, fick lägenheten  namnet "Vallbergs vind".
Pålsjö mölla är belägen vid Dag Hammarskjölds Väg längst ner mot Strandvägen i höjd med Pålsjö kallbadhus.Klicka på bilderna för att förstora.
Möllan med Pålsjö dammKvarnbyggnadenKvarnbyggnadenGården framför möllanGården med boningsdelen i bakgrundenNågra av möllans guiderNedervåningen, stora rummet mot farstun


Nedervåningen, stora rummet mot sovrummet


Sovrummet


Köket


Dasset och till höger
möllesvennens rum


Möllesvennens rum


Sovrummet


Ingång till kvarnen


Vattenhjulet


Kvarnrummet


Kvarnen


Ingång till ovanvåningen


Ovanvåningen, "Vallbergs vind"


Ovanvåningen, "Vallbergs vind"


All rights reserved www.sundsutsikt.se