Möllevångsgillet var ett hembygdsvårdande gille i Helsingborg. Föreningen bildades 1963 av ett antal personer som vuxit upp eller bott i de så kallade Parkkvarteren på Möllevången gränsande till Öresundsparken. Området skulle saneras och man ville genom gillet dokumentera och bevara minnen och miljöer från Möllevången. Med åren utökades intresseområdet och omfattade senare i princip hela staden. Möllevångsgillet hade i sina samlingar en stor mängd litteratur och bildböcker med anknytning till Helsingborg, tusentals vykort från olika stadsmiljöer samt ett antal unika filmer på DVD eller VHS-kassett. I klubblokalen på Villatomtsvägen 3F var väggarna fyllda med tavlor med Helsingborgsmiljöer.
Aktiviteter
* Möllevångsgillet anordnade intressanta föredrags och filmaftnar med tonvikten lagd på stadens historia.

* Övriga torsdagskvällar under perioden september - april var det "öppet hus" för medlemmar och andra intresserade i klubblokalen. Där kunde man under trivsamma former träffas för att studera något i samlingarna , titta på gamla filmer eller prata om upplevelser från gamla tider. Förplägnad serverades till självkostnadspris.

* På försommaren hade man de senaste åren anordnat dagsutflykt för medlemmar där målen oftast varit intressanta museer runt om i sydsverige.


* Under ett många år  bistod också Möllevångsgillet helt ideelt Helsingborgs Museer med att hålla Pålsjö Mölla öppen för besökare från första maj till och med andra söndagen i september mellan för visning av möllan och möllarens bostad. Besökarna hade också möjlighet att köpa helsingborgslitteratur och inte minst försäljningen av vykort med motiv hämtade i staden mellan åren 1890 - 1960 var mycket populära objekt. Från 2016 har Möllevångsgillet inte möjligheten att hålla möllan öppen då flera av de som arbetat frivilligt i alla år har varit tvungna att sluta av åldersskäl då de inte orkar att hålla igång möllan längre åt Helsingborgs museer.

* Gillet har också med hjälp av eget och skänkt material spelat in ett flertal DVD-filmer som skildrar Helsingborg i gamla tider. Filmerna är inte gjorda i kommersiellt syfte utan är en dokumentation åt omvärlden . De var ett mycket uppskattat inslag när andra föreningar besökte  klubblokalen. Filmer från Möllevångsgillet hittar du på videosidan här på sundsutsikt.se.

Möllevångsgillet nerlagt.
Möllevångsgillet är efter beslut vid årsmötet 2019 nerlagt. Klubblokalen på Villatomtsvägen 3F lämnades i oktober och föreningens samlingar
av tavlor, böcker, foton och annat har skänkts till Fredriksdals museum, Stadsarkivet, Helsingborgs Skolmuseiförening och Bancks Stiftelse.
Gamla medlemmar och andra intresserade hänvisas till Helsingborgs Skolmuseiförening som numera har Möllevångsgillets stora samling av
Helsingborgslitteratur och även för Möllevångsgillets tradition vidare angående träffar med filmvisning, föreläsning.

Huvudsidor:
Möllevångsgillet
Pålsjö mölla:

Klicka på bilden till höger för mer information och bilder på möllan.
Möllevångsgillets
samlingar, bilder
och vykort
Läs mer om:

All rights reserved www.sundsutsikt.se